Rezumatul perioadei 1-15 septembrie 2014

Primele doua saptamani  de toamna au adus urmatoarele noutati legislative :

1.Decizia Curţii Constituţionale nr. 366/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ( M.Of. 644 din 2 septembrie 2014).

2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1104/2014 privind organizarea şi exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 65 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice (M. O. 645 din 2 septembrie 2014).

3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice (M. O. 646 din 2 septembrie 2014).

4.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1090/2014 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 (M. O. 658 din 8 septembrie 2014).

Articole similare

Comentariul tau aici