Rolul adunarii constitutive

Conform legii societatilor comerciale (Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicata ) Adunarea Constitutiva are urmatoarele obligatii:

a) verifica existenta varsamintelor;
b) examineaza si valideaza raportul expertilor de evaluare a aporturilor in natura;
c) aproba participarile la profit ale fondatorilor si operatiunile incheiate in contul societatii;
d) discuta si aproba actul constitutiv al societatii, membrii prezenti reprezentand, in acest scop, si pe cei absenti, si ii desemneaza pe aceia care se vor prezenta pentru autentificarea actului si indeplinirea formalitatilor cerute pentru constituirea societatii;
e) numeste primii membri ai consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si primii cenzori sau, dupa caz, primul auditor financiar.

Articole similare

Comentariul tau aici