Salariu stabilit in valuta pentru angajati – cum procedam?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz. 

Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar. Plata in natura a unei parti din salariu, in conditiile stabilite la art. 165, este posibila numai daca este prevazuta expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Intalnim frecvent in practica societati care negociaza cu angajatii sai salariile in valuta, urmand ca in functie de cursul valutar BNR acesta sa se transforme in lei. Practic salariul este stabilit in euro dar angajatul primeste contravaloarea acestuia in moneda nationala – lei.

Din cele expuse mai sus, observam ca la art. 166 din Codul Muncii nu se mentioneaza care este moneda de plata a salariului.

Potrivit Codului Fiscal, transformarea in lei a sumelor obtinute, potrivit legii, in valuta, reprezentand venituri din salarii realizate in Romania, se face la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, astfel:

  • in situatia in care veniturile din salarii sunt platite in cursul lunii sau in cazul incetarii raporturilor de munca, se utilizeaza cursul de schimb valutar in vigoare in ziua precedenta celei in care se face plata; sau
  • in celelalte cazuri, cursul de schimb valutar in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se face plata acestor drepturi.

Acestea fiind spuse apar urmatoarele 2 intrebari:

1. Care este valoarea salariului brut pe care angajatorul o mentioneaza in contractul individual de munca?

Angajatorul va trebui sa mentioneze in contractul individual de munca salariul brut in lei, de aceea, o varianta ar fi ca la nivel de societate sa se stabileasca un curs valutar fix pentru toti angajatii, astfel incat sa rezulte salariul brut al angajatului in lei.

Pe de alta parte, tot in contractul individual de munca, angajatorul trebuie sa mentioneze faptul ca plata salariului se va face in moneda nationala – lei dar si faptul ca acesta a fost stabilit in valuta si ca lunar, in functie de cursul BNR, acesta va putea sa fluctueze in sensul cresterii.

Atentie! Daca cursul BNR de la sfarsitul lunii va fi mai mic decat cursul valutar stabilit la nivel de societate si mentionat in contract, atunci salariatul nu va primi un salariu brut mai mic decat cel stabilit in contract.

2. Care este valoarea salariului brut pe care angajatorul o raporteaza in Revisal?

Angajatorul va inregistra in Revisal valoarea salariului brut in lei, calculat in functie de cursul valutar fix stabilit de societate, adica salariul brut mentionat si in contractul individual de munca.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare