Sanctiuni si contraventii privind asociatiile de proprietari

Conform legii nr. 230/2007 sunt constituite contraventii și se sancționează următoarele fapte:

  1. neluarea de către proprietari, de către asociaţia de proprietari sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă a clădirii şi a instalaţiilor comune aferente, pe toată durata existenţei acestora – se sancționează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;
  2. neîndeplinirea atribuţiilor de către preşedinte, membrii comitetului executiv, cenzori, administrator de imobil – se sancționează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;
  3. neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari – se sancționează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;
  4. schimbarea de către proprietar a destinaţiei locuinţei fără autorizaţiile şi aprobările legale – se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
  5. modificarea aspectului proprietăţii comune, precum şi a elementelor constructive ale clădirii fără aprobările şi autorizaţiile legale – se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
  6. neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de către funcţionarii publici şi personalul angajat al autorităţilor publice locale şi centrale, inclusiv personalul regiilor ori al societăţilor furnizoare de servicii publice de utilităţi, dacă fapta nu a fost comisă în astfel de împrejurări încât să constituie infracţiune – se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

 

Articole similare