Schimbarea SRL-D in SRL dupa 3 ani – documente necesare

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Reprezentantii S.R.L.-D.-urilor care au implinit termenul de 3 ani de la data infiintarii, incepand cu 1 ianuarie 2015 trebuie sa faca demersurile necesare pentru schimbarea sintagmei S.R.L.-D. in S.R.L. sau sa opteze pentru alta forma juridica.

  Potrivit articolului 6, aliniatul (1), lit. a, din Ordonanta de urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, cu modificarile si completarile ulterioare, calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se pierde, prin efectul legii, “la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc 3 ani de la data inregistrarii”.

  Astfel, conform aceluiasi articol, aliniatul (2), „in termen de cel mult 45 de zile lucratoare de la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant, societatea respectiva are obligatia sa procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”.

  Prin urmare, reprezentantul societatii se va prezenta la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde si-a declarat sediul social, in termen de cel mult 45 de zile lucratoare de la data la care se implinesc 3 ani de la inmatricularea societatii, in vederea schimbarii denumirii.

  Documente necesare:

  Operaţiuni prealabile 

  • Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri  – în ordinea preferinţelor.

  Înregistrare

  • Cererea de înregistrare (original) – formular;
  • Dacă este cazul, declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că: persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3 – pct. 6, Nota de subsol – original);
   persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3 – original);
  • Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original);
  • Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (copie);
  • Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor acţionarilor/decizia asociatului unic, original);
  • Certificatul de înregistrare (original);
  • Actul constitutiv actualizat (original);

  Dacă este cazul:

  • Avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
  • Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să
  • îndeplinească formalităţile legale (original);
  • Dovezile privind plata tarifului legal  – tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.


  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: