Scutiri de la plata impozitului pe venit – categorii de venituri impozabile

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Legislatia in vigoare permite anumitor categorii de contribuabili sa aplice scutire de la plata impozitului pe venituri, iata care sunt acestia:

  1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

  • activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
  • salarii si asimilate salariilor;
  • pensii;
  • activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica;

  2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului educatiei nationale si al ministrului finantelor publice; 

  3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare, definita conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului cercetarii si inovarii, in urmatoarele conditii:

  • scutirea se acorda pentru toate persoanele care sunt incluse in echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare si inovare, astfel cum este definit in Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu indicatori de rezultat definiti;
  • scutirea se acorda in limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare si inovare, evidentiate distinct in bugetul proiectului;
  • statul de plata aferent veniturilor din salarii si asimilate salariilor, obtinute de fiecare angajat din activitatile desfasurate in proiectul de cercetare-dezvoltare si inovare, se intocmeste separat pentru fiecare proiect.

  4. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere dintre cele prevazute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, in cursul unui an.

  Pe de alta parte, daca nu te incadrezi in nicio categorie dintre cele enumerate mai sus, atunci trebuie sa stii faptul ca urmatoarele categorii de venituri sunt impozabile:

  • venituri din activitati independente;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
  • venituri din salarii si asimilate salariilor;
  • venituri din cedarea folosintei bunurilor;
  • venituri din investitii;
  • venituri din pensii;
  • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;
  • venituri din premii si din jocuri de noroc;
  • venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
  • venituri din alte surse.


  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: