Se impoziteaza tichetele de masa acordate persoanelor scutite de impozit?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Exista cateva categorii de persoane care pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor, daca se incadreaza in una dintre categoriile urmatoare:

 • persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat pentru veniturile realizate din: activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere; venituri din drepturi de proprietate intelectuala; salarii si asimilate salariilor; pensii; activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica;
 • persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului educatiei nationale si al ministrului finantelor publice;
 • persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare, definita conform OG. nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de CIM incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere dintre cele prevazute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, in cursul unui an.

Exista angajatori care aplica deja scutire de la plata impozitului pe veniturile de natura salariala pentru angajatii care se incadreaza in una dintre categoriile de mai sus, si care se gandesc sa ofere angajatilor, pe langa salariu, si tichete de masa pentru fidelizarea si recompensarea acestora.

Apare insa, o intrebare: Tichetele de masa acordate persoanelor scutite de impozit se impoziteaza?

Ei bine, potrivit Codului Fiscal, veniturile brute din salarii sau asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate si/sau contravaloarea veniturilor in natura primite ca urmare a unei relatii contractuale de munca, raport de serviciu, act de detasare, precum si orice sume de natura salariala primite in baza unor statute speciale prevazute de lege, indiferent de perioada la care se refera, si care sunt realizate din:

a.) sume primite pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de munca, a contractului colectiv de munca, precum si pe baza actului de numire:

 • salariile de baza;
 • sporurile si adaosurile de orice fel;
 • indemnizatii pentru trecerea temporara in alta munca, pentru reducerea timpului de munca, pentru carantina, precum si alte indemnizatii de orice fel, altele decat cele mentionate la pct. 3 alin. (1), avand aceeasi natura;
 • recompensele si premiile de orice fel;
 • sumele reprezentand premiul anual si stimulentele acordate, personalului din institutiile publice, cele reprezentand stimulentele acordate salariatilor agentilor economici;
 • sumele primite pentru concediul de odihna, cu exceptia sumelor primite de salariat cu titlu de despagubiri reprezentand contravaloarea cheltuielilor salariatului si familiei sale necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna;
 • sumele primite in caz de incapacitate temporara de munca;
 • valoarea nominala a tichetelor de masa, tichetelor de cresa, voucherelor de vacanta;
 • orice alte castiguri in bani si in natura, primite de la angajatori de catre angajati, ca plata a muncii lor.

Raspunsul la intrebarea de mai sus este nu, tichetele de masa acordate persoanelor scutite de impozit nu se impoziteaza cu impozit pe venit de 10%, deoarece tichetele de masa fac parte din categoria veniturilor de natura salariala fiind asimilate salariilor.

Pe de alta parte, pentru tichetele de masa nu se suporta contributii sociale.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-


Articole similare