Se modifica formularul 050 – O 3309/2017 publicat in 05.12.2017

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • In MOF nr. 959/05.12.2017 a fost publicat Ordinul nr. 3309/2017 privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

  Se modifica astfel Formularul 050 Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului, si instructiunile de completare.

  INSTRUCȚIUNI de completare a formularului (050) “Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al  contribuabilului”

  Depunerea cererii

  Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului se completează și se depune de către contribuabilii care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, cu excepția cazului în care contribuabilii își modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă și domiciliul fiscal.

  Cererea se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare, și va fi însoțită de documente care să facă dovada deținerii sau ocupării legale a spațiului pentru noul domiciliu fiscal.

  Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului.

  Cererea se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

  Completarea cererii

  I. Felul cererii

  Se marchează cu “X” pct. 1 sau 2, după caz.

  Atenție! În cazul cererii de modificare se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

  II. Date de identificare a contribuabilului

  Rândul 1. Nume, prenume/Denumire

  Se completează cu numele, prenumele sau denumirea contribuabilului.

  Rândul 2. Cod de identificare fiscală

  Se completează cu:

  – codul unic de înregistrare, pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, conform art. 82 alin. (1) lit. b)din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală);

  – codul de înregistrare fiscală, pentru:

  – persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția persoanelor juridice, precum și a altor entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, potrivit art. 82 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală;

  – persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția persoanelor fizice, precum și altor entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, potrivit art. 82 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală;

  – codul numeric personal atribuit, potrivit legii speciale, persoanelor fizice, altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit art. 82 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală.

  Rândul 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfășurare efectivă a activității principale

  Se completează cu adresa domiciliului, a sediului social sau a locului de desfășurare efectivă a activității principale, după caz.

  Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

  Rândul 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate

  Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau autorizării.

  III. Domiciliul fiscal actual al contribuabilului

  Se completează adresa unde contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal.

  IV. Adresa unde urmează a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului

  Se completează adresa unde contribuabilul dorește să își stabilească noul domiciliu fiscal.

  V. Reprezentare prin:

  Se marchează cu “X” în cazul în care, în relația cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal.

  Date de identificare:

  Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: