Sinteza modificarilor privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor aduse de OUG 164/07.12.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In MOF 1173 din 07.12.2022 s-a publicat OUG 164/20222 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Principalele modificarile aduse de OUG 164 sunt:

Extinderea la 2 luni a concediului pentru celalalt parinte

Se extinde perioada netransferabila de concediu pentru creșterea copilului în cazul părintelui care nu a solicitat inițial acest drept, de la cel puțin 1 lună la cel puțin 2 luni din perioada totală a concediului, dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile legale.

Mai precis:  dacă ambii părinți ndeplinesc cerințele de acordare a concediului pentru creșterea copilului, acesta se acordă astfel încât:

a) cel puțin 2 luni de concediu pentru creșterea copilului să se efectueze de părintele care nu a solicitat inițial acordarea acestui drept;

b) în situația în care părintele prevăzut la lit. a) nu solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului pentru cel puțin 2 luni, deși îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia.

Majorarea venitului care poate fi obtinut de catre persoana aflata in CIC fara a pierde dreptul la indemnizatia CIC

Se majoreaza nivelul de venituri supuse impozitului ce poate fi obținut de părinte în decursul unui an calendaristic, în perioada concediului pentru creșterea copilului, de la 5 la 8 indemnizații pentru creșterea copilului (ICC) în cuantum minim, respectiv de la 6.500 lei la 10.512 lei;

Cererea de intrare in CIC -termen 10 zile

Se introduce prevederea ca, in vederea solicitării concediului pentru creșterea copilului, angajatii au obligația să anunțe angajatorul, cu cel puțin 10 zile înainte de finalizarea concediului de maternitate sau, după caz, înainte de data estimată de începere a concediului pentru creșterea copilului, de intenția de a-și exercita dreptul la concediul pentru creșterea copilului prin depunerea unei cereri în format letric sau electronic, în care să precizeze perioada preconizată a concediului pentru creșterea copilului.
În cazul în care persoana îndreptățită nu precizează în cererea de acordare a concediului perioada preconizată, angajatorul aprobă cererea pentru perioada maximă a concediului pentru creșterea copilului.

Pe de alta parte, se mentine prevederea ca in cazul persoanei îndreptățite care are calitatea de salariat și care se întoarce la activitatea profesională, aceasta are obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte intenția de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

Indemnizatia de crestere copil pentru sarcini gemelare

S-a decis suplimentarea cu 50% a indemnizației lunare pentru copiii născuți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil ( deci 50% în plus la indemnizația mamei pentru fiecare copil). Aceeași măsură se va aplica și pentru sarcinile suprapuse, respectiv pentru mamele care nasc în perioada concediului de îngrijire copil.

Sumele nu pot fi mai mici decât 1314 lei (valoare fixă pe care o primesc în prezent mamele de gemeni, tripleti, si cu sarcini suprapuse, suma obtinuta ca rezultat al inmultirii cu 2,5 a valorii ISR – indicatorul social de referinta, care în 2022 are valoare de 525,5 lei. Deci 2.5 ISR egal 1314 lei.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Guvernul va actualiza prin hotărâre, Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUGnr. 111/2010.

Prevederile privind alocarea a doua luni din CIC celuilalt parinte se aplică pentru persoanele care au depus cereri începând cu data intrării în vigoare a HG mentionate anterior, precum și pentru persoanele care au depus cereri anterior intrării în vigoare a HG și care nu au fost soluționate până la această dată.

Articole similare

Comentariul tau aici