Sistemul national privind factura electronica RO e-Factura-OUG130/2021 (DGRFP Iasi)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

DGRFP Iasi a publicat un material informativ cu privire la sistemul national RO e-Factura:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 reglementează că prin derogare de la prevederile art. 10—12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 7 octombrie 2021, pentru produsele cu risc fiscal ridicat stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, comercializate în relația B2B:

  • furnizorii pot, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura.
  • furnizorii sunt obligaţi, începând cu data de 1 iulie 2022, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura.

Furnizorii prevăzuţi mai sus sunt obligaţi să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În ordinul mai sus menționat, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală justifică temeinic pentru fiecare produs încadrarea în categoria produselor cu risc fiscal ridicat.

Prin produs cu risc fiscal ridicat se înţelege produsul la a cărui comercializare există risc ridicat de fraudă şi evaziune fiscală. Lista produselor încadrate în această categorie se reevaluează periodic.

Articole similare

Comentariul tau aici