Sistemului de control al exportului

In data de 10 decembrie 2008 a aparut ordinul 7841 pentru modificarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului care aduce in atentie anumite notiuni legate de exportul de bunuri pe care ni le propunem sa le clarificam in paragrafele de mai jos .

Sistemul de control al exportului este un sistem bazat pe o aplicatie informatica, denumita in continuare aplicatia ECS-RO, care asigura transmiterea electronică a datelor, structurate in conformitate cu standardele agreate ale mesajelor. Aceste mesaje inlocuiesc declaratiile vamale scrise si sustin anumite formalitati care se efectuează la biroul vamal pentru operatiunile de export.

Formalitati la biroul vamal de export:

A. Intocmirea declaratiei vamale de export

Declararea marfurilor pentru export se realizează prin completarea de către declarant/reprezentant, in aplicaţia ECS-RO, a Documentul Electronic de Export(DEE). Dupa completare, acesta se tipareste pe hartie si se semneaza de catre declarant/reprezentant. Dupa aceasta se depune la biroul vamal de export impreună cu documentatia aferenta.

B. Acceptarea declaraţiei vamale de export

Lucratorul vamal identifica DEE in aplicatia ECS-RO si verifica corectitudinea datelor inscrise in acest document. In cazul in care declaratia respecta dispozitiile legale biroul vamal de export accepta declaratia, acesteia atribuindu-i-se un numar unic de referinta dat in mod automat de catre aplicatia ECS-RO. Lucratorul vamal inscrie acest numar in rubrica corespunzătoare din forma tiparita a DEE. Daca declaratia nu este acceptata, biroul vamal de export informează in scris declarantul/reprezentantul despre motivele neacceptarii.

C. Rectificarea declaraţiei de export

Declarantul/reprezentantul poate solicita rectificarea uneia sau mai multor date din declaratie, dupa ce aceasta a fost acceptata de biroul vamal de export. Cererea de rectificare se depune la biroul vamal de export impreuna cu lista modificarilor solicitate pentru datele completate iniţial.
Rectificarea nu poate avea ca efect extinderea aplicării declaratiei de export asupra altor marfuri decat cele care au făcut initial obiectul declararii.
Cererea de rectificare se poate referi la adaugarea, modificarea sau stergerea unor date din declaratie.
Biroul vamal de export accepta cererea de rectificare, cu exceptia cazurilor cand a informat declarantul/reprezentantul despre faptul ca intentioneaza sa examineze marfurile, a stabilit ca datele in cauza sunt incorecte sau a acordat liberul de vama, precum si in situatia in care cererea de rectificare priveste alte modificari decat cele permise de art. 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar. In aceste cazuri, biroul vamal de export respinge cererea si comunica motivele respingerii.

Daca biroul vamal de export accepta cererea de rectificare, declarantul/reprezentantul procedeaza la modificarea DEE conform datelor solicitate in cerere. Noua declaratie pastrează numarul unic si data acceptarii declaratiei initiale.

D. Invalidarea declaratiei de export

Declarantul/reprezentantul are dreptul sa ceara invalidarea declaratiei, după ce aceasta a fost deja acceptata de biroul vamal, dar pana in momentul in care autoritatea vamala ia decizia de control.Invalidarea declaratiei nu mai poate avea loc dupa ce marfurile au fost prezentate la biroul vamal de iesire.

E. Decizia de control

In situatia in care, in urma efectuarii analizei de risc, pe baza informatiilor gestionate automat de catre sistemul informatic sau a altor elemente privind operatiunea de export, biroul vamal de export ia decizia de a nu controla marfurile declarate si documentele insotitoare, decizia este inregistrata in aplicatia ECS-RO prin inscrierea in campul “rezultatul controlului” a codului “A2” cu semnificatia “Considerat satisfacator”, iar marfurile primesc liber de vama. Daca biroul vamal ia decizia de a controla documentele si/sau marfurile, declaratia este trecuta in starea “sub control”.

F. Efectuarea controlului

Cand biroul vamal de export a luat decizia de efectuare a controlului operatiunii de export, acesta se desfasoara pe baza informatiilor cuprinse in DEE si a documentelor insotitoare. Daca in timpul efectuarii controlului nu se constata discrepante intre datele inscrise in DEE, documentele insotitoare si marfurile examinate, lucratorul vamal inregistreaza acest rezultat in aplicatia ECS-RO prin inscrierea in campul “rezultatul controlului” a codului “A1” cu semnificatia “Satisfacator”.

Cand, in urma controlului, biroul vamal de export constata discrepante majore intre datele declarate si cele constatate, acestea sunt transmise informatic declarantului/reprezentatului prin inscrierea in aplicatia ECS-RO in campul “rezultatul controlului” a codului “B1” cu semnificatia “Nesatisfacator”, iar declaratia se invalideaza.
Inainte de acordarea liberului de vama lucratorul vamal aplica, daca este cazul, sigilii.

G. Liberul de vama

Articole similare

Comentariul tau aici