Situatii financiare trimestriale institutii publice- noutati legislative (O 494/12.04.2021)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Situațiile financiare trimestriale centralizate, întocmite de instituțiile publice pentru trimestrele I-III ale anului 2021, nu se vor mai transmite pe suport hârtie la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate, se arata in Ordinul 484 publicat in MOF 404 din 16 aprilie 2021.

Situațiile financiare trimestriale centralizate se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, precum și scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens, însoțite de o adresă de înaintare.

Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice.
Răspunderea privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate, la Ministerul Finanțelor sau la unitățile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.
Documentele transmise la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate pot fi semnate cu semnătură electronică calificată.

Articole similare

Comentariul tau aici