Solutionarea deconturilor de TVA cu sume negative

Pentru solutionarea deconturilor de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare se efectueaza inspectii fiscale partiale , care au ca obiect doar verificarea TVA-ului.Daca se solutioneaza mai multe deconturi , fiecare dintre ele va fi verificat separat, cu inscrierea distincta a constatarilor aferente fiecaruia dintre acestea, astfel:

• prima perioada verificata va cuprinde intervalul de timp de la de la inceputul perioadei anterioare neverificate cu conditia incadrarii in termenul de prescriptie , pana la data de sfarsit a perioadei aferente decontului de TVA cu sume negative in care s-a bifat optiunea de rambursare;

• urmatoarea perioada verificata va incepe de la data ultimului decont verificat pana la sfarsitul perioadei aferente urmatorului decont ce urmeaza a se verifica.

In acest mod se va continua pana la solutionarea tuturor deconturilor de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare , depuse si neverificate.

Solutionarea fiecarui astfel de decont se va finaliza astfel:

• In cazul in care nu se constata sume suplimentare in baza raportului de inspectie fiscala , se va emite decizia de nemodificare a bazei de impunere, care, impreuna cu un exemplar al raportului de inspectie fiscala , se va trimite dupa avizare si aprobare compartimentului de specialitate pentru emiterea deciziei de rambursare;

• in cazul in care se constata sume suplimentare in baza raportului de inspectie fiscala , se va emite decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala , care in acest caz are si rol de decizie de rambursare.

Articole similare

Comentariul tau aici