Sponsorizare vs donatie vs mecenat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Adesea, atunci cand o entitate doreste sa acorde cu titlu gratuit anumite sume de bani sau bunuri din gestiunea unitatii se fac confuzii intre cele 3 modalitati : sponsorizare, donatie sau mecenat. Ce reprezinta fiecare?

SponsorizareDonatieMecenat
Ce este?Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumita beneficiarul sponsorizarii.Donatia este un drept contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părți, numită donatar.Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligație de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau științific – cercetare fundamentală și aplicată.
Cine o reglementeaza?Legea nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizareaCodul civil, art. 985Legea nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
Obligatii privind contractulContractul de sponsorizare se încheie în forma scrisă, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizarii, precum și a drepturilor și obligațiilor părților.Donația se încheie prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute. Nu sunt supuse acestei dispozitii donațiile indirecte, cele deghizate și darurile manuale.Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Darul manual se încheie valabil prin acordul de voințe al părților, însoțit de tradițiunea bunului.Actul de mecenat se încheie în forma autentică în care se vor specifică obiectul, durata și valoarea acestuia.
Facilitati fiscaleMicrointreprinderi:
-Entitatea va putea sa scada pana la 20% din impozitul pe venitul microintreprinderilor
Impozit pe profit:
-scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:
1. 0,75% la cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.
Conditie:beneficiarul sa fie inscris in Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale
Nu se acorda facilitati in cazul donatiei.Microintreprinderi:
-Entitatea va putea sa scada pana la 20% din impozitul pe venitul microintreprinderilor
Impozit pe profit:
-scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:
1. 0,75% la cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.
Conditie:beneficiarul sa fie inscris in Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale
Cine poate fi beneficiar ?a)orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează sa desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistența și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;
b) instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru activitățile prevăzute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condițiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoană fizica cu domiciliul în România a carei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.
persoane fizice cat si către persoane juridice fără scop lucrativ.Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizica cu domiciliul în România, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică, care necesita un sprijin în domeniile prevazute in definitie.

Articole similare

One Thought to “Sponsorizare vs donatie vs mecenat”

  1. Maria Gherghe

    buna ziua, pentru mecenat este nevoie ca beneficiarul sa fie inscris in registrul entitatilor de cult, desi se poate face mecenat catre persoane fizice?

Comentariul tau aici