Sponsorizari efectuate de microintreprinderi- comunicat DGRFP Brasov, 01.11.2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Comunicat DGRFP Brasov, 01.11.2018:

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit Legii nr. 32/1994, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive.
Scăderea acestor sume din impozitul datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune formularul 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private”

Termene de depunere a Declaraţiei informative- formular 107:
a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţiile în care:
– s-a optat pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puţin 45.000 lei;
– s-a ieşit din sistem în cursul anului ca urmare a realizării de venituri mai mari de 1.000,000 euro;
c) până la data depunerii situaţiilor financiare în cazul persoanelor juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, în cursul aceluiaşi an în care a început lichidarea;
d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

BAZA LEGALĂ:
– Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul III Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, articolele 42, 48 şi 56 completate de OUG 25/2018 şi articolul 52;
– Legea 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul ANAF 1825/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 “Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private”

Articole similare

Comentariul tau aici