Sponsorizare – material util

Pentru ca ne apropiem de sfarsitul primului semestru al anului 2014, putem sa analizam masura in care profitul acumulat permite efectuarea de sponsorizari.

Documentele necesare

– Un contract de sponsorizare in forma scrisa in care sa fie mentionate toate datele cu privire la partile implicate, obiectul sponsorizarii, suma , perioada, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

Atentie :

-sponsorizarea poate sa fie atat in bani cat si in bunuri.

In cazul sponsorizarii in bunuri materiale acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii către beneficiar.

Cine poate fi beneficiar al sponsorizarii ?

a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează sa desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;
b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoană fizica cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

Cum se calculeaza suma care poate fi sponsorizata ?

Cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

1. 3 la mie din cifra de afaceri;
2. 2. 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Exemplu :

Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei.
Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2014, în aceeaşi lună efectuându-se şi plata sumei de 15.000 lei.
La calculul profitului impozabil pentru anul 2014, contribuabilul prezintă următoarele date financiare:

Venituri din vânzarea mărfurilor = 1.000.000 lei
Venituri din prestări de servicii = 2.000 lei
Total cifră de afaceri = 1.002.000 lei
Cheltuieli privind mărfurile = 750.000 lei
Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare din care: 15.000 lei sponsorizare = 90.000 lei
Total cheltuieli 860.000 lei
Calculul profitului impozabil pentru anul 2014:
Profitul impozabil = 1.002.000 – 860.000 + 15.000 = 157.000 lei.
Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea:
157.000 x 16% = 25.120 lei.
Avându-se în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:
– 3 la mie din cifra de afaceri reprezintă 3.006 lei;
– 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă 5.024 lei.
Suma de scăzut din impozitul pe profit este 3.006 lei.
Pentru anul 2014 impozitul pe profit datorat este de:
25.120 – 3.006 = 22.114 lei.
Suma care nu s-a scăzut din impozitul pe profit, respectiv suma de 11.994 lei, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestei sume se va efectua, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Ce se intampla daca se depaseste plafonul ?
Bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituită din operaţiuni taxabile, scutite cu sau fără drept de deducere, precum şi din operaţiuni pentru care locul livrării/prestării este considerat a fi în străinătate potrivit prevederilor art. 132 şi 133 din Codul fiscal.

Încadrarea în plafon se determină pe baza datelor raportate prin deconturile de taxă depuse pentru un an calendaristic.
Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizările şi acţiunile de mecenat, acordate în numerar, şi nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă.

Altfel spus pentru sponsorizarea in bani nu are nici o implicatie din punct de vedere al taxei : oricare ar fi suma sponsorizata nu se colecteaza tva.

Depăşirea plafoanelor in cazul sposorizarii in bunuri constituie livrare de bunuri cu plată, respectiv se colectează taxa.

Taxa colectată aferentă depăşirii se include în decontul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv.

Inregistrari contabile :

– Sponsorizarea in bani – sumele se vireaza prin banca
6582 Donatii si subventii acordate = 5121 Conturi la banci in lei

– Sponsorizarea in bunuri :

Materii prime, produse finite , marfuri

6582 Donatii si subventii acordate = 301 Materii prime
6582 Donatii si subventii acordate = 345 Produse finite
6582 Donatii si subventii acordate = 371 Marfuri

• Mijloace fixe
%                                                   = 21x        valoarea de intrare
28xx                                                                                    amortisment cumulat
6582 Donatii si subventii acordate                              valoarea ramasa

• Colectare TVA aferenta depasirii limitei
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 4427 TVA colectata

Articole similare

Comentariul tau aici