Statul de plata (de salarii)

Statul de salarii (de plata) este documentul care serveste ca document pentru calculul drepturilor bănesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiilor si al altor sume datorate.

De asemenea este document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Se întocmeste într-un exemplar sau în două exemplare, dupa caz, lunar, pe sectii, ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evidentă a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizati în accord etc., a evidentei si a documentelor privind retinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihnă, certificatelor medicale.

Se semnează , pentru confirmarea exactitătii calculelor, de către persoana care determină salariul cuvenit si întocmeste statul de salarii.

Plătile făcute în cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidările, indemnizatiile de concediu etc. se includ în statele de salarii, pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva.

Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este următorul:

– denumirea unitătii, sectiei, serviciului etc.;

– denumirea formularului; întocmit pentru luna, anul;

– numele si prenumele; venitul brut; contributia individuală de asigurări sociale;

-contributia individual la bugetul asigurărilor pentru somaj;

-contribuia pentru asigurări sociale de sănătate;

-cheltuieli profesionale; venitul net; deducere personal de bază;

-deduceri suplimentare;

-venitul bază de calcul; impozitul calculat si retinut;

-salariul net;

– semnături: conducătorul unitătii;

– conducătorul compartimentului financiar-contabil,

-persoana care îl întocmeste.

Durata arhivarii : 50 de ani

Articole similare

Comentariul tau aici