Stimularea investitiilor si antreprenoriatului – OUG adoptata de Guvern

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat un comunicat cu privire la faptul ca OUG privind stimularea investitiilor si antreprenoriatului, precum si asigurarea finantarii organizatiilor non profit a fost adoptata de Guvern in data de 29.03.2018, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.

  • Finanțare pentru ONG – uri:

  “Pentru susținerea ONG-urilor furnizori de servicii sociale prin asigurarea finanțării de care au nevoie, au fost luate două măsuri menite să încurajeze microîntreprinderile și persoanele fizice să facă sponsorizări și/sau acte de mecenat.

  Astfel, microîntreprinderile care fac sponsorizări pentru asigurarea finanțării activității organizațiilor nonprofit care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, vor putea beneficia de deducerea sumelor aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul de 20% din impozitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
  Contribuabilii, persoane juridice, care fac sponsorizări/mecenat sau acordă burse private și scad aceste sume din impozitul pe profit sau pe venit, vor întocmi o declarație informativă cu beneficiarii acestor sume pentru monitorizarea și controlul părții din impozitele alocate, astfel încât să se asigure cheltuirea fondurilor primite de beneficiari numai în scopul pentru care aceștia s-au înființat sau în scopul pentru care au fost alocate, după caz.

  În cazul persoanelor fizice, se majorează de la 2% la 3,5% cota din impozitul pe venit care poate fi donată pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat. Mai exact, acești contribuabili au posibilitatea să dispună cu privire la destinaţia unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual, după cum urmează:

  -în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, sau

  -în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.”

  • Masuri pentru stimularea mediului de afaceri:

  “Pentru sprijinirea microîntreprinderilor, ordonanța de urgență introduce o regulă fiscală, potrivit căreia microîntreprinderile pot să opteze pentru plata impozitului pe profit, dacă au un nivel de capital social minim de 45.000 lei (aprox. 10.000 euro) și cel puțin 2 salariați. În acest caz, microîntreprinderile au obligația să respecte în continuare condițiile privind capitalul minim social și numărul minim de angajați și pe perioada în care sunt plătitoare de impozit pe profit. 

  Microîntreprinderile care optează pentru plata impozitului pe profit vor beneficia de facilitățile de care se acordă plătitorilor de impozit pe profit, respectiv scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit și scutirea de la plata impozitului pe profit în cazul în care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, ceea ce va încuraja investițiile în domeniile strategice, precum cercetarea-dezvoltarea. De asemenea, vor beneficia de recuperarea pierderilor fiscale.

  Pentru transportatorii de mărfuri și persoane, se introduce o nouă măsură prin reducerea accizei la motorină. Se diminuează cu 183,62 lei/1.000 litri, respectiv cu 217,31 lei/tonă, nivelului accizei pentru motorina utilizată drept carburant pentru motor în sectorul transportului de mărfuri, respectiv de persoane. Reducerea nivelului accizelor se realizează prin restituirea sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat către operatorii economici licențiați în Uniunea Europeană. Condițiile, procedura și termenele de restituire se vor stabili ulterior prin hotărâre a Guvernului.

  Sunt introduse, totodată, măsuri care vizează:

  -acordarea eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale;

  -simplificarea procedurilor de restituire pe cale administrativă a taxei auto/timbrului de mediu. Astfel, pentru restituirea pe cale administrativă a taxei auto/timbrului de mediu, se elimină obligativitatea contribuabilului de a anexa la cererea de restituire a documentelor privind plata taxei, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a mașinii, întrucât organul fiscal are posibilitatea de a verifica informațiile respective (înscrise de contribuabil în cerere) în baza de date pe care o deține sau la care are acces.”

  • Retinere la sursa pentru veniturile obtinute din activitati sportive realizate de persoane fizice in baza contractelor de activitate sportiva:

  “O altă măsură introdusă de ordonanță vizează reținerea la sursă a impozitului pe venit de către plătitorii veniturilor din activități independente realizate de persoane fizice în baza contractelor de activitate sportivă încheiate conform Legii educației fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

  Măsura urmărește facilitarea colectării impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de aceste categorii de persoane fizice, prin simplificarea obligațiilor declarative ale persoanelor fizice care realizează astfel de venituri.”

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: