Stimulente acordate chiriasilor cu ocazia incheierii contractelor de inchiriere-monografie contabila

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Potrivit Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate locatorul trebuie să recunoască valoarea agregată a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din chirie pe durata contractului de leasing, pe o bază liniară, cu excepţia cazului în care o altă bază sistematică este reprezentativă pentru eşalonarea în timp a beneficiului activului care face obiectul contractului de inchiriere.
  Locatarul trebuie să recunoască beneficiul agregat al stimulentelor drept o reducere a cheltuielilor cu chiria pe toată durata contractului, pe o bază liniară, cu excepţia cazului în care o altă bază sistematică este reprezentativă pentru eşalonarea în timp a beneficiului locatarului rezultat din utilizarea activului care face obiectul contractului de inchiriere.

  Expemplu privind contabilizarea stimulentelor:

  Pentru situația în care, la încheierea unui contract de închiriere pe o perioadă de doi ani (ian. N – dec. N+1), entitatea care are calitatea de proprietar (locator) acordă lchiriașului (locatar), persoană juridică română, un stimulent care constă în acordarea unei perioade de grație de la plata chiriei, pentru prima lună (luna ianuarie N), chiria lunară prevăzută în contract fiind în valoare de 1000 lei.

  Având în vedere prevederile menționate, precum și cele referitoare la contabilitatea de angajamente potrivit căruia efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit), locatarul/locatorul va evidenția în contabilitate cheltuielile/veniturile din închiriere inclusiv în perioada de grație a contractului, urmând ca de la data primirii/întocmirii facturii să evidențieze datoria/creanța corespunzătoare.

  Presupunem că eșalonarea stimulentelor primite/acordate de către entități se efectuează pe o bază liniară, astfel încât în fiecare perioadă se recunosc drept cheltuieli/venituri următoarele sume:

  – suma totală aferentă contractului: 1000lei/lună x 23 luni = 23000 lei;

  – cheltuială/venit pentru fiecare lună a contractului: 23000 lei/24 luni = 958.33 lei.

  Contabilitatea locatorului (proprietar)

  Pentru prima lună (ianuarie N), perioada de grație, proprietarul (locatorul) trebuie să evidențieze în contabilitate venitul corespunzător (în sumă de 958.33 lei), articol contabil:

  418 Clienți – facturi de întocmit = 706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 958.33

  În a doua lună proprietarul (locatorul) emite factură în valoare de 1000 lei, dar venitul corespunzător perioadei este în sumă de 958.33 lei, articol contabil

  4111 Clienți = %                                                                                                    1000 lei

  706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii      958.33 lei

  418 Clienți – facturi de întocmit                                                 41.67 lei

  Înregistrarea contabilă prezentată anterior (pentru luna februarie N) se efectuează și în următoarele 22 luni (martie N – decembrie N+1), până la soldarea contului 418 “Clienți – facturi de întocmit”.

  Contabilitatea locatarului (chirias)
  Pentru prima lună
  (ianuarie N), perioada de grație, chiriașul trebuie să evidențieze în contabilitate cheltuiala corespunzătoare (în sumă de 958.33 lei), articol contabil:

  612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile = 408 Furnizori – facturi nesosite 958.33 lei

  În a doua lună (februarie N) proprietarul (locatorul) emite factură în valoare de 1000 lei, dar cheltuiala corespunzătoare perioadei este în valoare de 958.33 lei, articol contabil:

  %                            = 401 Furnizori                                                                 1000 lei

  612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile                958.33 lei

  408 Furnizori – facturi nesosite                                                                   41.67 lei

  Înregistrarea contabilă prezentată anterior (pentru luna februarie N) se efectuează și în următoarele 22 luni (martie N – decembrie N+1), până la soldarea contului 408 “Furnizori – facturi nesosite”.

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: