Subventiile primite – tratament contabil

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  In categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la:

  • guvernul propriu‐zis;
  • agenții guvernamentale;
  • alte instituții similare naționale şi internaționale.

  În cadrul subvențiilor se reflectă distinct:

  • subvenții guvernamentale;
  • împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții;
  • alte sume primite cu caracter de subvenții.

  Contabilitatea proiectelor finanțate din subvenții se ține distinct, pe fiecare proiect, sursă de finanțare, potrivit contractelor încheiate, fără a se întocmi situații financiare anuale distincte pentru fiecare asemenea proiect.

  Pentru asigurarea corelării cheltuielilor finanțate din subvenții cu veniturile aferente se procedează astfel:

  a) din punctul de vedere al contului de profit şi pierdere:

  • în cursul fiecărei luni se evidențiază cheltuielile după natura lor;
  • la sfârşitul lunii se evidențiază la venituri subvențiile corespunzătoare cheltuielilor efectuate;

  b) din punctul de vedere al bilanțului:

  • creanța din subvenții se recunoaşte în corespondență cu veniturile din subvenții, dacă au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subvenții, sau pe seama veniturilor amânate, dacă aceste cheltuieli nu au fost efectuate încă;
  • periodic, odată cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza altor documente prin care se stabilesc şi se aprobă sumele cuvenite, se procedează la regularizarea sumelor înregistrate drept creanță din subvenții.

  Subvențiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează să le compenseze.

  În cazul în care într‐o perioadă se încasează subvenții aferente unor cheltuieli care nu au fost încă efectuate, subvențiile primite nu reprezintă venituri ale acelei perioade curente.

  În cele mai multe situații, perioadele de‐a lungul cărora o entitate recunoaşte cheltuielile legate de o subvenție guvernamentală sunt uşor identificabile. Astfel, subvențiile acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute la venituri în aceeaşi perioadă ca şi cheltuiala aferentă. În mod similar, subvențiile legate de activele amortizabile sunt recunoscute, de regulă, în contul de profit şi pierdere pe parcursul perioadelor şi în proporția în care amortizarea acelor active este recunoscută.

  Entitatea prezintă în notele explicative informații referitoare la subvențiile primite, destinația acestora şi elementele care justifică îndeplinirea condițiilor necesare pentru acordarea subvențiilor.

  Veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete se prezintă în contul de profit şi pierdere ca parte a cifrei de afaceri nete, iar celelalte venituri din subvenții se prezintă în contul de profit şi pierdere ca o corecție a cheltuielilor pentru care au fost acordate sau ca elemente de venituri, potrivit structurii prevăzute în acest sens.

  Baza legala: Ordin nr. 1802/2014

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: