Sunt investitiile in fondurile de investitii GARANTATE?

Raspunsul este simplu, NU – investitiile in fonduri, chiar si cele in fondurile monetare sau de obligatiuni, nu sunt garantate de catre Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar (fond care garanteaza exclusivi depunerile personelor fizice in banci).

Pe de alta parte, in ciuda acestei lipse a garantiei explicite a Statului, mecanismul de functionare a fondurilor de investitii, monetare sau de obligatiuni, asigura un grad de protectie ridicat al investitorilor in aceste fonduri. Protectia deriva atat din mecanismul de functionare a fondurilor, cat si din aplicarea reglementarilor legale care legifereaza functionarea fondurilor mutuale si a societatilor de administrare a acestor fonduri.

Cele mai importante mecanisme de protectie aplicate de catre fonduri sunt :

– Certificarea zilnica a valorii unitatii de fond de catre Banca Depozitara. Astfel, valoarea zilnica a unitatii de fond nu este calculata doar de catre Societatea de Administrare, ci si de catre o terta banca (numita Banca Depozitara), care verifica si certifica permanent valoarea unitatii de fond.

– Diversificarea investitiilor, fiecare fond fiind obligat prin lege sa nu investeasca mai mult de un anumit procent (de regula 10%) din activele fondului, in un anumit activ monetar. Practic, fondul este obligat sa investeasca difersificat in cat mai multe instrumente monetare (obligatiuni, titluri de stat si depozite) pentru reducerea riscului.

– Existenta Fondului de Compensare a Investitorilor – Fond al carui scop si obiect de activitate este compensarea creantelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care sunt detinute si/sau administrate in numele acestora in cadrul prestarii de servicii de investitii financiare. Compensarea investitorilor se face in limita plafoanelor stabilite in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. (Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare).

In momentul de fata, limitata maxima a sumelor ce pot fi compensate este de 20.000 EUR/ investitor individual. Totusi, este important de mentionat ca Fondul nu va compensa pierderi ale investitorilor generate de activitatea curenta a Fondului, ci doar pierderi compensate de evenimente exceptionale, care genereaza incapacitatea de plata a fondului mutual.

 

Pe scurt, desi exista o serie de mecanime complexe si bine puse la punct de asigurare a protectiei investitorilor in fonduri de investitii (monetare sau de obligatiuni), aceste instrumente NU sunt garantate de catre stat, similar investitiilor in depozite bancare.

Mentionam ca in prezent limita de garantare a depozitelor bancare este de 100.000 EUR/ banca/ investitor individual.

http://www.fondinvestitii.ro

Articole similare