Suspendarea contractului individual de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Cand poate interveni suspendarea contractului individual de munca si care sunt situatiile in care se suspenda?

Contractul individual de munca poate fi suspendat:

 • De drept;
 • Prin acordul partilor;
 • Actul unilateral al uneia dintre parti.
 1. Suspendare de drept

Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:

 • concediu de maternitate;
 • concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
 • carantină
 • exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
 • îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;
 • forță majoră;
 • în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală;
 • de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu și-a reînnoit avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;
 • în alte cazuri expres prevăzute de lege.

2. Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele situatii:

 • concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
 • concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
 • concediu paternal;
 • concediu pentru formare profesională;
 • exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului;
 • participarea la grevă;
 • concediu de acomodare;

Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum și prin regulamentul intern.

3. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații:

 • efecte juridice;
 • în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;
 • în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. In cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condițiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligații care împiedică executarea contractului de muncă, precum și în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar conținutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă;
 • pe durata detașării

Articole similare

Comentariul tau aici