Propunere de modificare si completare a Legii societatilor nr. 31/1990

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O noua propunere de legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 a fost inregistrata la Senat spre dezbatere in 08.12.2021. In prezent, Legea societafilor nr. 31/1990 reglementeaza pentru societatile pe actiuni din Romania, doua feluri de actiuni: ordinare si preferentiale. Conform aceluiasi act normativ, delinatorii de actiuni ordinare au un numar…

Mai mult