Monografii contabile Imobilizari Financiare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Imobilizările financiare cuprind : acțiunile deținute la entitățile afiliate împrumuturile acordate entităților afiliate acțiunile deținute la entități asociate și entități controlate în comun, împrumuturile acordate entităților asociate și entităților controlate în comun, alte investiții deținute ca imobilizări alte împrumuturi. Conturile utilizate pentru evidenta imobilizarilor financiare sunt : 261. Acțiuni deținute la entitățile…

Mai mult

Termenul zilei: interes de participare

Interes de participare înseamnă  drepturi în capitalul altor entități, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legături durabile cu aceste entități, sunt destinate să  contribuie la activitatea entității care deține drepturile respective. Deținerea unei părți din capitalul unei alte entități reprezintă un interes de participare, dacă depăşeşte un prag procentual de 20%;

Mai mult

IAS 32 – Instrumente financiare

IAS 32 stabileste principiile de pentru prezentarea instrumentelor financiare drept datorii sau capitaluri proprii. Mai jos sunt redate cate principii de baza cu care acest standard opereaza. Daca o entitate isi rascumpara propriile instrumente de capitaluri proprii , acele instrumente (” actiuni proprii” ) vor fi deduse din capitalurile proprii. Castigurile sau pierderile legate de urmatoarele operatiuni : • vanzarea;…

Mai mult

Impozitul veniturile din transferul titlurilor de valoare

In 17 decembrie 2008 a fost emisa Norma privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice. Aceasta a intrat in vigoare in data de 12/01/2009. Norma stabileste metodologia de determinare, retinere si virare a impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile…

Mai mult