Certificatul de amanare de la plata in vama a TVA O 2494/14.09.2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF 829 din 14 septembrie 2023 s-a publicat Ordinul nr. 2.494 din 4 septembrie 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 3.225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile…

Mai mult