Arhivarea si păstrarea documentelor financiar-contabile de catre persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă au obligaţia să păstreze în arhiva lor registrele de contabilitate şi documentele justificative care au stat la baza evidenţierii operaţiunilor economico-financiare în contabilitatea în partidă simplă. Termenele de păstrare a documentelor și registrelor sunt: Registru-jurnal de încasări şi plăţi se pastreaza 10 ani Registru-inventar…

Mai mult

Arhivarea electronica a documentelor financiar contabile

Condiţiile în care se pot întocmi, edita şi arhiva electronic documentele financiar-contabile Din punct de vedere al bazei de date trebuie să existe posibilitatea reconstituirii în orice moment a conţinutului documentelor financiar-contabile. Documentele financiar-contabile, care se arhivează pe suport WORM (Write Once Read Many), trebuie să fie semnate de persoana care le întocmeşte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001…

Mai mult

Arhivarea documentelor financiar contabile

Conform Ordinului 3512/ 2008, persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate. Locul pastrarii Păstrarea registrelor şi a documentelor justificative şi contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, după…

Mai mult