Contabilitatea decontarilor cu personalul

Conform Ordinului 3055 /2009 , contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, si alte drepturi în bani si/sau...

Ordinul de deplasare (delegatia)

1. Serveşte ca: – dispoziţie către persoana delegată să efectueze deplasarea; – document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate; – document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans; – document justificativ de înregistrare în contabilitate. 2. Se întocmeşte într-un exemplar, pentru fiecare deplasare,...