Auditul financiar, auditul intern si cenzorii

Numarul de cenzori Conform Legii societatilor comerciale, societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si un supleant, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar. Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi. Cenzorii trebuie sa isi…

Mai mult