Statul de salarii -la ce se foloseste? ( Cod 14-5-1 )

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Statul de salarii serveşte ca: – document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiilor şi al altor sume datorate; – document justificativ de înregistrare în contabilitate. Statul de salarii se întocmeşte lunar, pe baza documentelor de evidenţă a timpului lucrat efectiv, a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile…

Mai mult