Scutirea de la consolidare

O societate-mama este scutita de la întocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc împreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii: – total active: 17.520.000 euro; – cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro; – numar mediu de salariati…

Mai mult

Goodwill-ul care apare la consolidare – exemplu

Cand o companie X doreste sa achizitioneze actiunile unei alte companii Y, aceasta va trebui sa achite companiei Y contravaloarea acestor actiuni. Decontarea de cele mai multe ori sa face in numerar sau prin virament bancar. Achizitia se face de regula la o valoare mai mare decat valoarea la care sunt inregistrate in contabilitatea companiei Y. Sa presupunem ca 50.000…

Mai mult

IAS 24. Prezentarea informatiilor privind partile afliate

Obiectivul acestui standard consta in identificarea relatiilor si tranzactillor cu partile afiliate, a soldurilor scadente intre enitate si aceste parti, precum si modul de prezentare a acestor informatii in situatiile financiare. Se pune in mod firesc intrebarea de ce este necesara aceasta informatie pentru utilizatorii situatiilor financiare ? • Relatiile cu partile afiliate sunt o caracteristica normala a comertului si…

Mai mult