Principii contabile generale

Elementele prezentate în situatiile financiare anuale se evalueaza în conformitate cu principiile contabile generale descries mai jos, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau platit) si sunt înregistrate în...

Scurta introducere in IFRS. Diferenta IFRS-IAS.

Consiliul pentru standarde internationale de contabilitate (IASB) cu sediul la Londra si-a inceput activitatea in 2001. Scopul sau este de a elabora un set unic de standarde de contabilitate , globale, care sa solicite informatii transparente si comparabile pentru raportarile financiare pentru obiective generale. IASB este ales si finantat de Fundatia Comitetului pentru Standarde Internationale de...