Contabilitatea angajamentelor si a altor elemente extrabilantiere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi datoriile entităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă. În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii; imobilizări corporale…

Mai mult