Declararea impozitului pe veniturile estimate, norma de venit si contributii -intrebari si raspunsuri ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 26.06.2019, ANAF a realizat pe pagina de Facebook o sesiune de asistenta cu privire la “Completarea si depunerea declaratiei unice pentru declararea impozitului pe veniturile estimate/ norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate in anul 2019”. Iata cateva dintre intrebarile puse de contribuabili…

Mai mult

Conturile in care se platesc contributiile sociale si impozitul pe salarii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu 1 iulie 2018 obligatiile fiscale se platesc in contul unic 55.03 “Sume incasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor la unitatile Trezoreriei Statului la…

Mai mult

Contributii si impozit pe salarii din 1 ianuarie 2018 – sesiune Facebook ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Astazi, 29.11.2017 pe pagina de Facebook, ANAF organizeaza o sesiune de intrebari si raspunsuri cu privire la contributiile sociale si impozitul datorat pentru veniturile din salarii incepand cu 1 ianuarie 2018. “Începând cu 01.01.2018 asigurarile sociale obligatorii vor cuprinde urmatoarele contributii: 1. Contributia la asigurari sociale: in cota de 25%, care…

Mai mult

Actualizare declaratii 250,251,260 ,630 si 650

Ordinul nr. 1672/2014 pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale a fost publicat in M.Of. nr. 462/25.06.2014. Prevederi : Se actualizeaza formularele : – 250 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a – 251 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a,…

Mai mult

Cotele contributiilor sociale ale angajatului si angajatorului

Potrivit prevederilor actului normativ 340/2013, privind bugetul asigurărilor sociale, cotele de contribuţii pentru angajatori sunt după cum urmează: contribuţia de asigurări sociale pentru condiţii: a) normale de muncă: 20,8%; b) deosebite de muncă: 25,8%; c) speciale de muncă: 30,8%; contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, între 0,15 şi 0,85%,…

Mai mult

Baza de calcul a contributiilor pt persoanele cu venit in regim de retinere la sursa

Printre persoanele fizice care, potrivit prevederilor Codului fiscal au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate se numara si persoanele care realizează venituri în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, respectiv: • venituri din drepturi de proprietate intelectuală; • venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate…

Mai mult

Procedura de inregistrare a acordurilor privind contributiile sociale

In Monitorul oficial nr 36/16.03.2012 a fost publicat Ordinul nr. 17 din 11.01.2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea și plata contribuțiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenți cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii, precum și pentru reglementarea unor aspecte procedurale . Conform acestui ordin, contribuabilii persoane…

Mai mult

Contributii sociale angajatori nerezidenti – proiect legislativ

Pe site-ul ANAF a fost publicat un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contribuţiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îsi desfasoara activitatea in Romania si obţin venituri din salarii, precum si pentru reglementarea unor aspecte procedurale. Continutul proiectului : Art.1 Se aprobă Procedura de înregistrare…

Mai mult

Contributii sociale – modificari aduse de HG 670/2012

H.G. nr. 670/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal aduce cateva modificari si cu privire la contribuţiile sociale obligatorii , astfel: • În baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat se includ sumele care fac parte din baza lunară de calcul…

Mai mult

Comunicat de presa CNPAS privind contributiile sociale din1 iulie 2012

Conform prevederilor OUG nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, începând cu data de 1 iulie 2012, contribuţiile sociale datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente pentru care asigurarea în sistemul public de pensii este obligatorie se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora acestea îşi au domiciliul.…

Mai mult

Contributii sociale la cei care realizeaza venituri din activitati independente

  Pe site-ul Ministerului de finante a fost publicat un ghid privind declararea şi plata contribuţiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri, revine ANAF. Persoanele…

Mai mult

Exceptii specifice la calculul contributiilor sociale

Suma cuvenită pentru participarea salariaţilor la profit nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, respectiv al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Contribuţia de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi drepturile ce se cuvin din această asigurare nu se aplică personalului militar şi civil angajat pe…

Mai mult