Declaratia 220 privind contractul de chirie – comunicat ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a aparut recent un comunicat cu privire la obligatia persoanelor care obtin venituri din chirii de a depune in termen de 30 zile de la semnarea contractului declaratia 220 la ANAF. Iata ce spune acest comunicat: “Persoanele care obțin venituri din închirierea bunurilor din…

Mai mult

Ce declaratii trebuie sa depuna o PFA la norma de venit ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Daca esti o persoana fizica autorizata iar sistemul de impozitare iti este la norma de venit atunci va trebui sa depui urmatoarele declaratii pe parcursul unui an fiscal: Declaratia 220 privind venitul estimat/norma de venit anual. Declaratia se depune pe suport de hartie la adminstrația financiara unde PFA isi are domiciliul.…

Mai mult

Declaratiile 220,221,222,223,224,260 si 650 au fost publicate in 21.12.2015 in MOF

Baza legala : Ordinul nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice. 1.Declaratia 220  Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, supuse impozitului pe…

Mai mult

9 informatii utile pentru cei care realizeaza venituri comerciale

Cine depune declaratia privind venitul estimat (Formularul 220)? Raspuns: Obligaţia depunerii declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit revine atât contribuabililor care determină venitul net în sistem real şi desfăşoară activitatea în mod individual sau în cadrul unei  întreprinderi familiale, cât şi contribuabililor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. Cand se platesc obligatiile pentru platile…

Mai mult

Obligatii in cadrul asocierilor fara PJ – contribuabil ce realizeaza venituri din profesii libere

Dispoziţii generale În cazul unei asocieri fără personalitate juridică, veniturile şi cheltuielile înregistrate se atribuie  fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare în asociere. Sunt supuse obligaţiei de încheiere şi înregistrare a unui contract de asociere atât asociaţiile fără personalitate juridică, ale căror constituire şi funcţionare sunt reglementate prin acte normative speciale, cabinete medicale grupate, cabinet medicale asociate, societate civilă medicală,…

Mai mult

Declararea venitului de catre persoanele fizice – declaratii

Dupa obtinerea certificatului, contribuabilul se va prezenta in termen de 15 zile de la  inceperea activitatii, la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are  domiciliul, pentru completarea si depunereaformularului 220 – „Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”. Prin completarea formularului 220, se opteaza pentru impunerea veniturilor din activitati  independente in sistem real sau la norma de venit.…

Mai mult

Anunt important referitor la contribuabilii care realizeaza venituri din inchiriere

Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte, proprietate personala, avand o capacitate de czare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit. Acesti contribuabili au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 31 ianuarie inclusive,…

Mai mult

PFA – contributii obligatorii si sisteme de determinare a venitului

Veniturile obtinute de Persoanele Fizice Autorizate care desfasoara activitati economice reprezinta venituri din activitati independente. Potrivit Codului fiscal, veniturile din activitati independente se determina cu ajutorul unuia dintre cele doua sisteme: Sistem real Norma de  venit Determinarea venitului net anual in baza sistemului real Persoana Fizica Autorizata care determina venitul net anual in baza sistemului real are obligatia organizarii si…

Mai mult

Procedura privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit

Ordinul nr. 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit a fost publicat in M.Of. 615 din 20.08.2014 Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit   Prevederi Cand se aplica procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere ? a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de…

Mai mult

Ce obligatii declarative au PFA, II si IF?

  PFA , II si IF care realizeaza venituri din activitati independente, respectiv cele comerciale , precum si profesiile libere, care se pot desfasura individual sau in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica intre persoane fizice au ogligatia sa depuna formularul 220 ,, “Declaratia privind venitul estimat” cat si formularul 200  ,, Declaratie privind veniturile realizate…….” la organul fiscal competent 1.Declaratia…

Mai mult

Nu uita ca azi 26 mai 2014 e ultima zi de depunere a unor declaratii

Luni 26 mai 2014 sunt scadente urmatoarele : Depunerea declaraţiilor privind veniturile realizate din România sau din străinătate, după caz, pentru fiecare categorie şi sursă de venit Formular 200/ Formular 201 pentru anul trecut Depunerea Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ Formular 230…

Mai mult

Modificarea formularelor 220 si 223

In Monitorul Oficial nr. 101/2013 a fost publicat Ordinul nr. 184 din 13.02.2013 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Astfel, se aproba modificarile urmatoare: 1. se actualizeaza formularul 220 „Declarație privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p…

Mai mult

Inregistrarea fiscala a PFA

Dupa eliberarea certificatului de inregistrare de catre Oficiul Registrului Comertului, in termen de 15 zile de la data inscrisa pe certificat, trebuie depusa la finante declaratia 220. Declaratia, impreuna cu instructiunile de completare, se gaseste la acest link Declaratia 220 se completeaza in 2 exemplare, se semneaza si impreuna cu o copie dupa certificatul de inregistrare si o copie dupa…

Mai mult