Diferente in contabilizarea titlurilor pe termen scurt si lung–monografii

O entitate care detine disponibilitati banesti poate decide sa le investeasca in instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, etc. Cand se achizitioneaza astfel de instrumente, trebuie incadrate corect din punct de vedere contabil : daca sunt pe termen scurt – in clasa de trezorerie 50 investitii pe termen scurt si daca sunt pe termen lung in conturi de…

Mai mult

Tratament contabil titluri cu venit variabil

  Exemplu de monografie contabila privind tratamentul contabil, în situaţiile financiare individuale, al titlurilor cu venit variabil, cotate şi necotate, achiziţionate de entitate şi păstrate pe termen lung, prezentat in Ghidul practic la Ordinul 3055/2009.  La data de 15.01.2010 entitatea A a achiziţionat de pe piaţa reglementată: • 2.000 acţiuni ale entităţii B, reprezentând 55% acţiuni în capitalul social al…

Mai mult