Reguli de pastrare a documentelor de evidenta contabila si fiscala

Evidenţele contabile şi fiscale vor fi păstrate, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredinţate spre păstrare. Prin excepţie de la prevederile mai sus mentionate, evidenţele contabile şi fiscale ale exerciţiului financiar în curs se păstrează, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabililor, la sediile secundare ale acestora sau, în…

Mai mult

Detii o spalatorie auto? Afla care sunt principalele inregistrari contabile

Principalele inregistrari in contabilitate in ceea ce priveste o spalatorie auto sunt: Facturarea serviciilor catre clienti 4111 Clienti                                      =                                 % 704 Venituri din servicii prestate 4427 TVA colectata Incasarea facturilor 5311 Casa in lei                            =                                  4111 Clienti   Consumul de apasi de energie %                                        =             401      Furnizori 605 ,, Cheltuieli cu energia si apa’’ 4426 ,, TVA deductibil ‘’…

Mai mult

Aria de aplicabilitate a OUG nr. 170/2015 – contabilitate in partida simpla

 Prezentele reglementari potrivit OUG 170/2015 cu privire la contabilitatea primara se aplica de catre: 1. persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica, ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), al caror venit net anual este determinat in sistem real, pe baza datelor…

Mai mult

Reglementari privind evidenta contabila – tinerea contabilitatii

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi. Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara. Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor…

Mai mult

Reguli privind conducerea si evidenta contabila

Potrivit art. 80 din Codul de procedura fiscala, exista anumite reguli pentru conducerea si evidenta contabila. (1) Evidenţele contabile şi fiscale vor fi păstrate, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredinţate spre păstrare unei societăţi autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare. (2) Prin excepţie de…

Mai mult

Care sunt regulile pentru conducerea evidentei contabile si fiscale ?

Articolul din Codul de procedura fiscala care mentioneaza aceste reguli este art. 80. Conform acestuia : • Evidenţele contabile şi fiscale vor fi păstrate, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredinţate spre păstrare unei societăţi autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare. Prin excepţie de la…

Mai mult