Ce sunt executorii judecatoresti si ce atributii au?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepția celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat, bugetului Uniunii Europene și bugetului Comunității Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel. Executorii judecătorești sunt învestiți să îndeplinească un serviciu de…

Mai mult

Executarea silita in cazul debitorilor care au de incasat sume de la stat-comunicat de presa

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor printr-un comunicat de presa  faptul că, în Monitorul Oficial al României nr. 968/ 29.11.2016, a fost publicat OPANAF nr. 3.454/ 25.11.2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la…

Mai mult

Executarea silita – cine sunt executorii fiscali si ce atributii le revin?

Executarea silită se face de organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali. Aceştia trebuie să deţină o legitimaţie de serviciu pe care trebuie să o prezinte în exercitarea activităţii. Executorul fiscal este împuternicit în faţa debitorului şi a terţilor prin legitimaţia de executor fiscal şi delegaţie emisă de organul de executare silită. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, pentru…

Mai mult

Executarea silita a creantelor fiscale

In cazul creantelor fiscale, spre deosebire de alte creante, poprirea se inainteaza de catre organul de executare, si anume de organele fiscale care administreaza creante fiscale sau alte organe proprii ale institutiilor publice.  Astfel, procedura in ceea ce priveste popririle in cazul creantelor fiscale este mult mai simplificata spre deosebire de acele creante care sunt supuse procedurii de drept civil. Poprirea…

Mai mult

Bunurile care nu pot fi supuse executarii silite de catre ANAF

Potrivit art. 151 din Codul de procedura fiscala, anumite bunuri sunt exceptate de la executarea silita,astfel in cazul debitorului persoană fizică nu pot fi supuse executării silite, fiind necesare vieţii şi muncii debitorului, precum şi familiei sale: a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor şi la formarea profesională, precum şi cele strict necesare exercitării profesiei sau a altei…

Mai mult

Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita

Conform Codului de procedura fiscala, art. 169 Sumele realizate din executare silită: (1) Suma realizată în cursul procedurii de executare silită reprezintă totalitatea sumelor încasate după comunicarea somaţiei prin orice modalitate prevăzută de prezentul cod. (2) Creanțele fiscale înscrise în titlul executoriu se sting cu sumele realizate conform alin. (1), mai întâi creanțele fiscale principale, în ordinea vechimii, și apoi…

Mai mult

Prescriptia dreptului la executare silita si a dreptului la compensare sau restituire

Prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi a dreptului de a cere compensarea sau restituirea Conform Art. 131 din Codul de Procedura Fiscala cu privire la inceperea termenului de prescripţie, se prevede ca : • Dreptul de a cere executarea silită a creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului…

Mai mult