Scutiri de la plata impozitului pe venit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Sunt scutiti de la plata impozitului pe venit urmatorii contribuabili: 1.Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din: -activitati independente; -venituri din drepturi de proprietate intelectuala; -salarii si pensii; -activitati agricole, silvicultura si piscicultura 2.Persoanele fizice pentru veniturile realizate din salarii ca urmare a desfasurarii: -activitatii de creare de…

Mai mult

Jurnalistii ar putea fi scutiti de impozit pe venit – proiect

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Recent, a fost supus spre dezbatere un proiect legislativ de modificare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Potrivit acestui proiect legislativ, jurnalistii ar putea fi scutiti de la plata impozitului pe venit, astfel ca dupa punctul 47 al articolului 7 din Codul Fiscal s-ar putea introduce un nou punct care sa…

Mai mult

Venituri neimpozabile in sensul impozitului pe venit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 76. alin. (4), urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: 1.Ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură,…

Mai mult

Categorii de venituri neimpozabile – impozit pe venit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 76 alin. (4) din Codul Fiscal, următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit: ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani…

Mai mult

Declararea impozitului pe salarii in formularul 112

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Dupa cum bine stim cu totii, categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, sunt urmatoarele: venituri din activități independente; venituri din drepturi de proprietate intelectuală; venituri din salarii și asimilate salariilor; venituri din cedarea folosinței bunurilor; venituri din investiții; venituri din pensii; venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură; venituri din…

Mai mult

Indemnizatia de hrana acordata personalului din sistemul sanitar-impozitare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Se datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii pentru indemnizatia de hrana acordata personalului din sistemul sanitar? Raspuns ANAF, 08.08.2018, pe site-ul propriu: Incepand cu 1 ianuarie 2018, pentru personalul din sistemul sanitar care a beneficiat in anul 2017 de tichete de masa, se acorda lunar o indemnizatie de hrana…

Mai mult

Procedura de stabilire din oficiu a impozitului pe venit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul AJFP Teleorman a fost publicat un comunicat cu privire la procedura de stabilire din oficiu a impozitului pe venit. Mai jos regasiti informatia completa din comunicat: “A.N.A.F. procedează la stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale prin decizie de impunere potrivit dispoziţiilor art. 107 din Codul de procedură fiscală, atunci…

Mai mult

Venituri din activitati sportive obtinute de persoane fizice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu anul 2018, veniturile din activitati independente obtinute de catre persoanele fizice in baza unor contracte de activitati sportive, se vor impozita la sursa. Cota de impozitare este 10% din veniturile obtinute. Obligatia de a retine si vira impozitul catre bugetul de stat ii revine platitorului de venituri, adica persoana…

Mai mult

Venituri neimpozabile privind impozitului pe venit – care sunt acestea?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv…

Mai mult

Angajatorii isi pot recupera sumele platite in plus ca impozit pe venit – ce trebuie sa faca?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul AJFP – Teleorman a fost publicat un comunicat cu privire la modalitatea prin care angajatorii isi pot recupera sumele platite in plus ca impozit pe venit. “Plătitorii de venit care au reţinut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat şi efectuează regularizarea…

Mai mult

Scutiri de la plata impozitului pe venit – categorii de contribuabili

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit prevederilor din Codul Fiscal, sunt scutiti de la plata impozitului pe venit urmatorii contribuabili: persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din: -activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere; -salarii si asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3); -pensii; – activitati agricole,…

Mai mult

Impozitul pe venit – aspecte legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 58 din Codul Fiscal, urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului pe venit, conform prezentului titlu si sunt numite in continuare contribuabili: persoanele fizice rezidente; persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania; persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania; persoanele fizice…

Mai mult

Scurt Ghid al impozitelor din Romania – citeste acum

Impozit pe venit Persoane Fizice Autorizate (PFA) Persoanele fizice autorizate sunt obligate la plata impozitului pe venit. Cota aplicata bazei impozabile (V-Ch) este de 16%., acesta fiind sistemul real de impunere. PFA pot opta si pentru sistemul de impunere bazat pe norme de venit, respectiv activitatea intreprinsa de acestea se incadreaza intr-o anumita norma de venit care are o anumita…

Mai mult

10 venituri neimpozabile la calculul impozitului pe venit

indemnizaţia pentru concediul de maternitate, riscul maternal şi creşterea copilului, concediul plătit din fondul asigurărilor de sănătate; ajutorul acordat pentru creşterea copilului; salariile obţinute de persoanele cu handicap grav sau accentuat; sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal în statul respectiv; fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau…

Mai mult

Cum se determina impozitul pe veniturile obtinute din activitati independente?

Multi contribuabili isi desfasoara activitatea in una din urmatoarele forme : ntreprindere Individuala   (II),   Intreprindere Familiala  (IF) si Persoana Fizica Autorizata(PFA) , acestea avand un tratament distinct fata de persoanele juridice in vederea calculului impozitului pe venit. Cum se determina impozitul pe venit? Care este profitul impozabil in acest caz? Veniturile care se obtin din aceste activitati sunt recunoscute…

Mai mult

Principalele modificari fiscale in ceea ce priveste TVA, impozit pe profit si impozit pe venit din ultimii ani

  In ceea ce priveste modificarile  TVA: majorarea incepand cu iulie 2010 a cotei standard de TVA de la 19% la 24%. Mentinerea cotelor reduse de TVA de 9% , respectiv 5% incepand cu 31 mai 2011 s-a aplicat  taxarea inversa pentru comertul cu cereale incepand cu mai 2009  dreptului de deducere a TVA la achizitia de masini si combustibil…

Mai mult

Impozitul pe profit – exemplificare a calculului impozitului pe profit trimestrial

  01.01  -31.03 Total Venituri  =  1.000 lei Total cheltuieli = 600 lei din care : Cheltuieli cu amenzi =100 lei Rezultatul current ( Rc ) =  1.000 lei – 600 lei = 400 lei Cheltuieli nedeductibile = 100 lei Rezultatul fiscal =  400 lei + 100 lei = 500 lei Impozitul/ TRIM I =  500 lei * 16 %=…

Mai mult

Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse inspectei fiscale

Ordinul nr. /2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale a fost publicat in M.Of. nr. 270 din11.04.2014. Prevederi: Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi…

Mai mult