Excercitiul financiar pentru persoanele juridice care se lichideaza

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit prevederilor din Legea contabilitatii, exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic – durata exercitiului financiar este de 12 luni. Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul...

Demersuri dizolvarea/lichidarea/radierea unei societati

  Lichidarea unei companii poate fi solicitata de catre proprietari sau de catre creditori (furnizori, salariati, fisc). Cea mai rapida procedura pentru lichidarea unei companii este insolventa simplificata, prin care se intra direct in faliment. In vederea inchiderii unei societtai trebuie parcurse doua etape successive : dizolvarea si lichidarea patrimoniului societatii radierea societatii...

Reflectarea in contabilitate a fuziunii, lichidarii- proiect ANAF

In data de 05.06.2014, Ministerul Finanţelor Publice a publicat un proiect de Ordin al ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor. Proiectul de ordin cuprinde numai...

Dizolvarea si lichidarea

Încetarea existenţei societăţilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a doua etape: dizolvarea şi lichidarea. Operaţiunile care se efectuează în situaţia dizolvării si lichidarii societăţii comerciale sunt : 1. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care urmează sa se lichideze, înregistrarea rezultatelor inventarierii...

Lichidarea societatilor comerciale

Conform legii societatilor comerciale 31/1990, art. 252 pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, chiar daca in actul constitutiv se prevad norme in acest scop, sunt obligatorii urmatoarele reguli: a) pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii si directorii, respectiv membrii directoratului, continua sa-si exercite atributiile, cu exceptia celor prevazute la art....