Ordinul nr. 1975/2019 privind sigiliile utilizate in cadrul activitatii Directiei antifrauda

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 674/13.08.2019 a fost publicat O 1975/2019 privind sigiliile utilizate in cadrul Directiei antifrauda. Prevederi Art. 1. – (1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală utilizează sigilii metalice de unică folosință, personalizate și înseriate. (2) Modelul sigiliului este prezentat în anexa care face…

Mai mult