Penalitati de intarziere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In situatia neachitarii la termen a obligatiilor fiscale, debitorul datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere. Penalitatile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere. Nivelul penalitatii de intarziere este de 0.01% pentru fiecare zi de intarziere. Nivelul dobanzii este de 0.02% pentru fiecare zi de intarziere. Dobanzile si penalitatile…

Mai mult

Nomenclatorul obligatiilor de plata a fost modificat si completat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! “Au fost eliminate din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat următoarele poziţii: a) 52 – Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate din activităţi publicitare la produsele din tutun şi băuturi alcoolice. b) 53 – Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din producţia internă.…

Mai mult