Ce obligatii au cei care angajeaza zilieri ?

Baza legala : Legea nr. 52/2011 Zilierii sunt definiti conform art.1 din Legea nr. 52/2011 ca fiind “persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfasura activitati cu caracter ocazional persoanele fizice, cetateni romani sau straini, in conditiile legii”. Zilieri nu pot presta activitati pentru acelasi beneficiar mai mult…

Mai mult