Formatul actualizat al declaratiei 120 Decont privind accizele a fost publicat in MOF in 17.03.2020 (Ordinul 706/2020)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 217/17.03.2020 a fost publicat Ordinul prin care se actualizeaza formularul 120. Formularul se va utiliza incepand cu obligatiile aferente anului 2019. Formatul pdf inca nu este disponibil pe site-ul ANAF.

Mai mult