Cine depune raportari contabile anuale?

Raportările contabile anuale se intocmesc şi se depun de următoarele entităţi: ► persoanele juridice aflate in lichidare ( asa cum rezulta din art. 36 alin.3 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 ► subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European (potrivit art. 5 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 acestea nu depun situatii financiare anuale) ► entitatile…

Mai mult

Depunerea raportarilor contabile anuale

In Monitorul Oficial nr.44 din 21 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 40 din 15.01.2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice . Prevederi: Art 1. (1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legeacontabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările…

Mai mult