Referitor la depunerea raportarilor financiare la 30 iunie 2015

Prin OMFP nr.773/01.07.2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a operatorilor economici si pentru modificarea unor reglementari contabile, au fost aduse modificari OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile    financiare anuale consolidate, dupa cum urmeaza: Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre…

Mai mult