Cine poate opta pentru regimul de declarare derogatoriu?

Contribuabilii ,societăţi comerciale, care îşi înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul  National Registrului Comerţului (ONRC),  pot opta  pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe...

Comunicat de presa: Regimul de declarare derogatoriu

Procedura privind acordarea regimului de declarare derogatoriu a fost aprobata prin Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1221/2009. Avand in vedere faptul ca pot aparea situatii in care, pe perioada regimului de declarare derogatoriu, in sarcina contribuabilului pot fi instituite noi obligatii declarative pentru impozite, taxe si contributii datorate la bugetul de stat,...