Cine poate opta pentru regimul de declarare derogatoriu?

Contribuabilii ,societăţi comerciale, care îşi înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul  National Registrului Comerţului (ONRC),  pot opta  pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe...