Scutirea de la consolidare

O societate-mama este scutita de la întocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc împreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii: – total active: 17.520.000 euro; – cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro; – numar mediu de salariati…

Mai mult