Proiect de ordin – Formularul 085 pentru servicii electronice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In 06.06.2019 a fost publicat un proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea modelului, conţinutului eși instrucţiunilor de completare ale formularului (085) “Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Conform referatului de aprobare, prin Legea nr. 60/2019 publicată în…

Mai mult

Utilizarea regimurilor speciale pentru servicii electronice/telecomunicatii/radiodifuziune/televiziune – OUG nr. 3737/2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu data de 10.01.2017 a intrat in vigoare ordinul nr. 3737/2016 pentru aprobarea procedurii de inregistrare a persoanelor impozabile, in vederea utilizarii unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315…

Mai mult

Obligatii privind TVA ale persoanelor impozabile care presteaza servicii electronice

Incepând cu 1 ianuarie 2015, indiferent de locul în care sunt stabilite persoanele neimpozabile, în Uniunea European sau în afara acesteia, locul taxarii cu TVA a serviciilor furnizate pe cale electronic, este locul unde beneficiarul este stabilit, si are domiciliul stabil sau resedina obisnuita. Prestatorul poate opta pentru utilizarea REGIMULUI SPECIAL PENTRU SERVICIILE ELECTRONICE în România (stat membru de înregistrare***)…

Mai mult

TVA servicii electronice –noutati legislative

Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum OUG nr. 8/2014publicata in M.Of. nr. 151/28.02.2014 aduce ca si completare in Codul fiscal,legat de problematica din titlul articolului, art. 152.5, cu urmatoarul continut: (1) În sensul prezentului articol: a)…

Mai mult

Stabilirea locului prestarii de servicii in cadrul importului de servicii electronice

Baza legala: Legea 571/2003 cu completari si modificari ulterioare  In conformitate cu prevederile punctului 26 de la art. 1251 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera servicii furnizate pe cale electronica urmatoarele: • furnizarea si conceperea de site-uri informatice; • mentenanta la distanta a programelor – software – si actualizarea acestora; • furnizarea de…

Mai mult

Declaratie scadenta 21 ianuarie 2013

Pana luni, 21 ianuarie 2013, persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile trebuie sa depuna decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent Formular 301 . Baza legala: C.F. art. 152.4 , alin. (7) Conform acestui articol, „ in termen de 20 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă nestabilită trebuie să depună…

Mai mult