Cum se interpreteaza si analizeaza Situatia fluxurilor de trezorerie?

  Conform IFRS,  Fluxurile de trezorerie reprezinta intrarile sau iesirile de numerar si echivalente de numerar pe parcursul unui exercitiu financiar. Numerarul cuprinde  disponibilitatile banesti si depozitele  la vedere. Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extreme de lichide care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a…

Mai mult

Managementul numerarului si a echivalentelor de numerar

Pentru ce are nevoie o firma de numerar si asimilatele acestora ? Exista cel putin 3 motive pentru a justifica aceasta nevoie: 1. pentru efectuarea platilor obisnuite : salarii, taxe, dividende ; 2. pentru a face fata unor situatii neprevazute : pentru aceste situatii firmele apeleaza de regula la facilitati de overdraft; 3. in scop speculativ, pentru a beneficia de…

Mai mult

Analiza situatiilor financiare – partea 1

Obligatia intocmirii situatiilor financiare, cel putin anual, este normata in fiecare tara, prin legislatiile nationale. Pe de alta parte, standardele internationale de contabilitate stabilesc reguli ferme de intocmire si prezentare a acestora. De cele mai multe ori, ca si contabili, intocmim situatiile financiare pentru firmele a caror activitate o cunoastem utilizand anumite machete, programe puse la dispozitie de Ministerul de…

Mai mult

Norme privind intocmirea situatiilor financiare

Situatiile financiare pentru 31 decembrie se intocmesc conform reglementarilor contabile aplicabile, astfel: 1. Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu exceptia celor mentionate la pct. I.2. de mai jos, aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul…

Mai mult